INTRODUCTION OF NGHE AN POTENTIAL, PRODUCTS, ENTERPRISES AND PROJECTS FOR CALLING INVESTMENT
 
 

Cơ quan chủ quản:

SỞ CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN

70, Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An

Tel. 3844970, fax.3843578, [email protected]

website.www.congthuong.nghean.gov.vn

Đơn vị thực hiện:

TRUNG TÂM XTTM NGHỆ AN (NTPC)

70, Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An

Tel. 3596628, fax.3596638, Email: [email protected]

website:http://www.ntpc.vn